:: หน้าแรก | :: บุคลากร            

 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข
  จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการรับบริจาคโลหิตรอบพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    อ่าน (000544)
กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือให้บุคลากรที่สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมบริจาคโ
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2564 11:10:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000530)
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้มารับบริกา
 
  วันที่ : 25 ม.ค. 2560 14:15:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 18 มกราคม 2560 ณ อบต.ค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000366)
อบจ.รอ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ อบต.ค้อใหญ้ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้มาให้บริการ จำนวน 66 ราย
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2560 12:45:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 11 มกราคม 2560 ณ เทศบาตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000501)
วันที่ 11 มกราคม 2560 อบจ.รอ ได้ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2560 12:39:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000486)
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พน
 
  วันที่ : 27 พ.ค. 2559 09:18:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000432)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชก
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2559 10:47:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ วัดบ้านข่อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000468)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชกา
 
  วันที่ : 12 พ.ค. 2559 10:40:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000446)
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรว
 
  วันที่ : 31 มี.ค. 2559 10:17:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน    อ่าน (000449)
วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และจังหวั
 
  วันที่ : 21 มี.ค. 2559 15:43:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
  วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000458)
วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ณ
 
  วันที่ : 21 มี.ค. 2559 15:36:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองสาธารณสุข  
1 2 3 Next
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)