:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการรับบริจาคโลหิตรอบพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/4287_images_05_02_2021_11_13_38beauty_20210129102415.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/4287_images_05_02_2021_11_13_37beauty_20210129102003.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/4287_images_05_02_2021_11_13_37FB_IMG_1611909410693.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/4287_images_05_02_2021_11_13_3620210128_101933.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/4287_images_05_02_2021_11_13_36beauty_20210129110029.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 05 ก.พ. 2564 11:10:01    อ่าน (000285)
             กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือให้บุคลากรที่สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้สนใจและให้ความร่วมมือจำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)