:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_08ออก5.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_08ออก6.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_08ออก7.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_08ออก8.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_08ออก9.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_08ออก10.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_09ออก11.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_09ออก12.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_09ออก13.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_09ออก18.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_24ออกหน่วย2.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_24ออกหน่วย3.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1300_images_27_05_2016_09_19_24ออกหน่วยดงกลาง 1.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 27 พ.ค. 2559 09:18:25    อ่าน (000456)
             นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน บริการตรวจสุขภาพ เอ็กซเรย์ อัลต้าซาวด์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)