:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_09ออกหน่วยบ.แมต.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_0913250577_10204670135352565_2037655406_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_0913288953_10204670135112559_696003157_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_0913292909_10204670145272813_273663165_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_0913250487_10204670135792576_107803795_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_0913275672_10204670144712799_237594834_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_1013275739_10204670144592796_1253673908_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_1013275793_10204670144672798_1213832711_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1296_images_23_05_2016_10_48_1013293295_10204670135392566_843188858_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 23 พ.ค. 2559 10:47:08    อ่าน (000410)
             วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กซเรย์ อัลต้าซาวด์ ให้แก่ประชาชนบ้านแมต ต.สะอาดสมฐูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีผู้มารับบริการ จำนวน 600 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)