:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_3612919004_10204377900886886_1244953777_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_3612939539_10204377900686881_1677485076_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212935233_10204377900806884_1004598060_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212910972_10204377900566878_1154192766_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212910449_10204377900526877_613760425_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212910394_10204377900846885_994998811_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212895537_10204377901166893_952170840_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212895450_10204377901206894_459924190_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1267_images_31_03_2016_10_18_4212919211_10204377901086891_1595998964_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 31 มี.ค. 2559 10:17:21    อ่าน (000409)
             นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์ เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)