:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0112026607_10204287235500308_900515450_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0112092633_10204287234900293_1094717759_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0112498747_10204287236220326_178119120_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0112498953_10204287236260327_1712394599_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0212516435_10204287236140324_982941225_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0212516466_10204287234660287_462105544_n (1).jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0212527719_10204287235620311_896604048_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0212595966_10204287236380330_1090747418_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0212595993_10204287235900318_1749376619_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_0212674576_10204287235340304_803674936_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_3012721606_10204287235180300_1108365408_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_3012674563_10204287234980295_1478685463_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1261_images_21_03_2016_15_44_3012722117_10204287234580285_2071984833_n (1).jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 21 มี.ค. 2559 15:43:09    อ่าน (000409)
             วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ วัดบ้านโคกกลาง ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ให้บริการด้านสุขภาพ มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)