:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1260_images_21_03_2016_15_36_4712832418_10204251626330101_9169976559564212568_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1260_images_21_03_2016_15_36_5010481917_10204251626050094_1301622417023389478_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1260_images_21_03_2016_15_36_515942_10204251626930116_6962533656532163052_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1260_images_21_03_2016_15_36_511044175_10204251628130146_4169143376245122761_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1260_images_21_03_2016_15_36_511607114_10204251628250149_9006866209415479162_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1260_images_21_03_2016_15_36_511923832_10204251628850164_2777071904849613769_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 21 มี.ค. 2559 15:36:01    อ่าน (000434)
             วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์ ได้มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 500 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)