:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1112067119_10204287261380955_1029094350_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1112527878_10204287261340954_1644154112_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1112674357_10204287261460957_1501609948_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1112884423_10204287261580960_999625588_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1112884591_10204287261740964_1911330240_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1112674222_10204287261660962_173549115_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1212674115_10204287260700938_1461640866_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1212674189_10204287260660937_1586177620_n (1).jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1212092635_10204287260940944_1422867915_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_1212884423_10204287261580960_999625588_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_2912380141_10204287261820966_318238769_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1259_images_21_03_2016_15_23_3212476548_10204287261980970_272365582_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 21 มี.ค. 2559 15:22:09    อ่าน (000410)
             ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์ ได้มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 500 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)