:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0716142190_10206227088475420_5485082879298421746_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0716142937_10206227092795528_3581772333223127213_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0716195173_10206227093155537_6427937722446542866_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0716195296_10206227088795428_4024390332783968897_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0716195644_10206227180837729_4894704825717453579_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0716195854_10206227087195388_4593752998932455746_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0816195862_10206227090955482_3673750763828598594_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0816266233_10206227092235514_6832108313469163101_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0816266253_10206227087995408_6766002655482305918_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1464_images_25_01_2017_14_17_0816298880_10206227089355442_4103550613015821367_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 ม.ค. 2560 14:15:57    อ่าน (000503)
             ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้มารับบริการ จำนวน 62 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)