:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 18 มกราคม 2560 ณ อบต.ค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1815977291_767146176767621_4969999113785908085_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1815977331_10206179099035714_6437193225819698149_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1916105576_767145890100983_6870297220374179639_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1916114117_10206179099395723_2745567683999516133_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1916114346_767145746767664_2737296852796246989_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1916142458_10206179099555727_8402004139555628746_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1916142683_767145786767660_7209629585565521556_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1916142703_767145946767644_249013520631318865_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1463_images_23_01_2017_12_46_1915977003_767145993434306_2524522586389819718_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 23 ม.ค. 2560 12:45:12    อ่าน (000334)
             อบจ.รอ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ อบต.ค้อใหญ้ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้มาให้บริการ จำนวน 66 ราย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)