:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 11 มกราคม 2560 ณ เทศบาตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1462_images_23_01_2017_12_40_3315873107_10206129077705212_1374693317531684459_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1462_images_23_01_2017_12_40_3415895121_10206129050504532_360387875736098487_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1462_images_23_01_2017_12_40_3415895280_10206129053624610_692477639223776397_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1462_images_23_01_2017_12_40_3415941218_10206129051944568_12763578506630900_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1462_images_23_01_2017_12_40_3415966231_10206129056104672_4934064620645790692_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 23 ม.ค. 2560 12:39:46    อ่าน (000473)
             วันที่ 11 มกราคม 2560 อบจ.รอ ได้ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้มาให้บริการจำนวน 62 ราย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)