:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
     
 

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการรับบริจาคโลหิตรอบพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201905 ก.พ. 2021 11:10:01 อ่าน (000542)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)